Публічна оферта
Договір
про надання доступу до матеріалів сайту.

м. Київ, Україна

Фізична особа-підприємець Чуранов Андрій Леонідович, РНОКПП: 3121219119, місцезнаходження: 02232, м. Київ, вул. Данкевича, буд.15, кв.16 (надалі – «Ліцензіат»), який діє на підставі запису про проведення державної реєстрації дата запису: 14.02.2018 номер запису: 20660000000047598, р/р UA973510050000026001878817810 в АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005, що є платником єдиного податку ІІІ група(5%), в тому числі, особи, які діють від імені Ліцензіата (надалі - «Адміністрація Сайту»),

керуючись, зокрема, ст. 634, ст. ст. 638 – 644, ст. 205, ст. 419, частиною 3 ст. 426, ст. 441 Цивільного кодексу України № 435-IV від 16.01.2003, далі – ЦК України, частиною 7 статті 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права» № 3792-XII від 23.12.1993 з подальшими змінами і доповненнями, беручи до уваги, що Ліцензіат має право законним чином надавати доступ до матеріалів веб-сайту https://school.unisender.com,

ПРОПОНУЄ фізичним та юридичним особам, фізичним особам-підприємцям, які в подальшому іменуються «Користувачі», шляхом приєднання до цього Договору про надання доступу до матеріалів сайту (надалі - «Договір»), надати доступ до матеріалів сайту https://school.unisender.com для свого власного використання за функціональним призначенням, а не для розповсюдження серед інших осіб.

Договір є офертою та представлений у формі формуляру (розміщений/оприлюднений на офіційному веб-сайті за посиланням URL: https://school.unisender.com/ua/terms). Договір може бути укладений лише шляхом приєднання Користувача до запропонованого Договору в цілому. Кінцевий користувач не може запропонувати свої умови Договору. Беззастережне прийняття умов Договору (оплата будь-яким способом відповідно до ч.2 ст. 642 Цивільного кодексу України) вважається Акцептом Договору між особою, що здійснила оплату і Ліцензіатом.

1 . ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цей Договір стосується Сайту Школи, розташованого за адресою https://school.unisender.com/ та всіх відповідних сайтів, пов'язаних з сайтом https://school.unisender.com/.
1.2. Цей Договір регулює відносини між Ліцензіатом та Користувачем.
1.3. Ліцензіат залишає за собою право в будь-який час змінювати, додавати або видаляти умови чи пункти цього Договору без повідомлення та попередження Користувача.
1.4. Продовження використання Сайту Користувачем означає прийняття Договору і змін, внесених до нього.
1.5. Користувач несе персональну відповідальність за перевірку цього Договору на наявність змін в ньому.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
2.1. Перераховані нижче терміни мають для цілей цього Договору наступні визначення:
2.1.1 Школа UniSender або Школа - Онлайн Школа E-mail Маркетингу UniSender, розташована на доменному імені https://school.unisender.com/, що здійснює свою діяльність за допомогою Інтернет-ресурсу і супутніх йому сервісів.
2.1.2. Сайт - сайт Школи UniSender, що містить інформацію про Школу, курси Школи, наявні та актуальні тарифи і який дозволяє здійснити вибір і придбання умов доступу до матеріалів Школи.
2.1. 3. Користувач сайту Школи UniSender або Користувач - дієздатна повнолітня (18+) фізична особа або юридична особа чи фізична особа-підприємець, яка здійснила акцепт цього Договору в формі публічної оферти у власному інтересі, що має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт та Школу.
2.1.5. Зміст сайту Онлайн Школи або утримання - охоронювані результати інтелектуальної діяльності, включаючи відео матеріали, тексти навчальних матеріалів, їх назви, передмови, анотації, статті, ілюстрації, обкладинки, графічні, текстові, фотографічні, похідні, складові і інші твори, призначені для користувача інтерфейсу, а також дизайн, структура, зовнішній вигляд, загальний стиль і розташування даного Змісту, що входить до складу Сайту і інші об'єкти інтелектуальної власності все разом і/або окремо, що містяться на сайті Школи.


3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
3.1. Предметом цього Договору є надання Користувачу доступу до матеріалів Школи, що містяться на Сайті.
3.1.1. Сайт надає Користувачу:
- доступ до електронного контенту на платній основі, з правом придбання перегляду навчального матеріалу на Сайті Школи;
- доступ до індивідуальних консультацій на платній основі, відповідно до тарифів на Сайті Онлайн Школи.
- доступ до навчальних матеріалів на платній основі на Сайті Школи.
3.1.2. Під дію цього Договору підпадають всі існуючі (реально функціонуючі) на даний момент курси Школи, а також будь-які їх подальші модифікації та додаткові курси чи послуги Школи, які з'являються в подальшому на Сайті.
3.1.3. Сторони погодилися, що цей Договір, укладений шляхом акцепту оферти, не вимагає фізичного підписання і дійсний в електронному вигляді.
3.2. Доступ до відкритих розділів сайту Школи надається на безкоштовній основі.
3.3. Доступ до Змісту Школи вважається наданим з моменту надання доступу до Сайту, незалежно від того, чи скористався Користувач таким доступом, і коли саме він їм скористався.
3.4. Використання матеріалів і сервісів Сайту регулюється нормами застосовного законодавства.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Ліцензіат має право:
4.1.1. Змінювати умови цього Договору, а також змінювати зміст даного Сайту. Зміни вступають в силу з моменту публікації нової редакції Договору на Сайті.
4.1.2. Обмежити доступ до Сайту в разі порушення Користувачем умов цього Договору.
4.1.3. Відмовити в наданні доступу до Школи (матеріалам Школи) Користувачу в разі ненадходження оплати за обраним тарифом в встановлені на Сайті терміни.
4.1.4. В односторонньому порядку розірвати Договір в разі порушення Користувачем умов цього Договору. При цьому грошові кошти, сплачені Користувачем за цим Договором, поверненню не підлягають і є штрафною неустойкою за дії Користувача. Під істотним порушенням умов цього Договору розуміється будь-яке порушення авторських прав, що захищаються чинним законодавством про авторське право, в тому числі одноразове порушення Користувачем цього Договору.
4.1.4. Змінювати розмір оплати, що стягується за надання доступу до платного контенту сайту Онлайн Школи. Зміна вартості не поширюватиметься на користувачів, що мають оплачений контент (доступ до курсів Школи) до моменту зміни розміру оплати.
4.2. Користувач має право:
4.2.1. Отримати доступ до оплаченої частини контенту Сайту після дотримання вимог про реєстрацію та оплату.
4.2.2. Задавати будь-які питання, що відносяться до Школи.
4.2.4. Користуватися Сайтом виключно в цілях і порядку, передбачених Договором і не заборонених законодавством.
4.3. Користувач Сайту зобов'язується:
4.3.1. Надавати на запит Адміністрації сайту додаткову інформацію, яка має безпосереднє відношення до Школи.
4.3.1.1. Своєчасно проводити оплату доступу до матеріалів Школи у встановлені терміни.
4.3.1.2. Не передавати третім особам і забезпечувати конфіденційність паролів доступу до особистого кабінету на Сайті, а також забезпечити конфіденційність посилань на ознайомлення зі Змістом і матеріалами Сайту, отриманих від Адміністрації Сайту за цим Договором. При виявленні випадків надання Користувачем доступу до особистого кабінету Сайту або Школі третім особам, Адміністрація Сайту має право повністю заблокувати доступ Користувача до особистого кабінету, курсам чи Школі , в тому числі, заздалегідь оплаченим Користувачем, а також діяти всіма правовими способами з метою захистити свої авторські права і виняткових прав.
4.3.2. Дотримуватися майнових і немайнових права авторів та інших правовласників при використанні Сайту.
4.3.3. Не вчиняти дії, які можуть розглядатися як такі, що порушують нормальну роботу Сайту.
4.3.4. Не поширювати з використанням Сайту будь-яку конфіденційну і охороняється чинним законодавством інформацію про фізичних або юридичних осіб.
4.3.5. Уникати будь-яких дій, в результаті яких може бути порушена конфіденційність інформації, що охороняється чинним законодавством.
4.3.6. Не використовувати Сайт для поширення інформації рекламного характеру, інакше як за згодою Адміністрації Сайту.
4.3.7. Не використовувати сервіси Сайту і/або Школи з метою:
4.3.7.1. завантаження контенту, який є незаконним, порушує будь-які права третіх осіб; пропагує насильство, жорстокість, ненависть і (або) дискримінацію за расовою, національною, статевою, релігійною, соціальною ознаками; містить недостовірні відомості і (або) образи на адресу конкретних осіб, організацій, органів влади.
4.3.7.2. спонукання до вчинення протиправних дій.
4.3.7.3. порушення прав неповнолітніх осіб та (або) заподіяння їм шкоди в будь-якій формі.
4.3.7.4. ущемлення прав меншин.
4.4. Користувачеві забороняється:
4.4.1. Використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми і методи, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відстеження змісту Сайту або Школи;
4.4.2. Порушувати належне функціонування Сайту;
4.4.3. Будь-яким способом обходити навігаційну структуру Сайту для отримання або спроби отримання будь-якої інформації, документів або матеріалів будь-якими засобами, які спеціально не представлені сервісами даного Сайту;
4.4.4. Несанкціонований доступ до функцій сайту, будь-яким іншим системам або мереж, що належать до даного Сайту, а також до будь-яких послуг, що пропонуються на Сайті;
4.4.5. Порушувати систему безпеки або автентифікації на Сайті або в будь-якій мережі, яка належить до Сайту.
4.4.6. Виконувати зворотний пошук, відстежувати або намагатися відслідковувати будь-яку інформацію про будь-якому іншому Користувача Сайту.
4.4.7. Використовувати Сайт та його Зміст будь-якою метою, заборонених законодавством, а також підбурювати до будь-якої незаконної діяльності або іншої діяльності, що порушує права Ліцензіата або інших осіб.

5. ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ І ОПЛАТА (ТАРИФИ)
5.1. Сайт і Зміст, що входить до складу Сайту, заадмініструється Ліцензіатом.
5.2. Зміст Сайту не може бути скопійовано, опубліковано, відтворено, передано або поширене будь-яким способом, а також розміщено в глобальній мережі «Інтернет» без попередньої письмової згоди Ліцензіата або його представників (адміністрації Сайту).
5.3. Зміст Сайту захищений авторським правом, законодавством про товарні знаки, а також іншими правами, пов'язаними з інтелектуальною власністю, і законодавством про недобросовісну конкуренцію.
5.4. Придбання любого курсу Школи (або додаткового контенту, якщо є) на Сайті, вимагає створення облікового запису Користувача.
5.5. Користувач несе персональну відповідальність за збереження конфіденційності інформації облікового запису, включаючи пароль, а також за всю без винятку діяльність, яка ведеться від імені Користувача облікового запису.
5.6. Користувач повинен негайно повідомити Адміністрацію Сайту про несанкціоноване використання його облікового запису або пароля, або будь-якому іншому порушенні системи безпеки.
5.7. Адміністрація Сайту має право в односторонньому порядку анулювати аккаунт Користувача, якщо він не використовувався більше 12 місяців календарних місяців поспіль без повідомлення Користувача.
5. 8. Інформація, яка розміщується на Сайті не повинна тлумачитися як зміна умов цього Договору.
5. 9. Адміністрація сайту має право в будь-який час без повідомлення Користувача вносити зміни в перелік курсів Школи, пропонованих на Сайті, і (або) в ціни, які застосовуються до таких курсів Школи.
5.10. Після проходження процедури реєстрації кожен Користувач вибирає Тариф (Курс Школи), які представлені на Сайті (далі - « Тариф »). Оплата будь-якого Тарифу відбувається по 100% передоплаті. Процедура оплати проходить наступним чином:
5.11. Користувач оформляє замовлення на Сайті або в аккаунті Сайту (особистий кабінет). Оплата може бути також проведена за допомогою банківської картки.
5.1 2 . Протягом 7 ( семи ) календарних днів з моменту оплати сервісу, ви маєте право запросити у Ліцензіата повернення грошових коштів, сплачених за Школу/Курс. У запиті необхідно вказати вагому причину для повернення грошей.
5.13. Користувач приймає і погоджується з тим, що в разі, якщо оплата доступу до Школі проводиться юридичною особою/фізичною особою-підприємцем, то Користувачем є фізична особа, в інтересах і від імені якого діє відповідна юридична особа/фізична особа-підприємець. Отже, Договір вважається укладеним між даними Користувачем (фізичною особою) і Ліцензіатом. При цьому діюча від імені фізичної особи юридична особа/фізична особа-підприємець гарантує, що ним отримані всі необхідні (регламентовані законодавством) згоди цієї фізичної особи, як суб'єкта персональних даних.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
6.1. Будь-які збитки, які Користувач може понести у разі умисного або необережного порушення будь-якого положення цього Договору, а також внаслідок несанкціонованого доступу до комунікацій іншого Користувача, Ліцензіатом чи Адміністрацією Сайту не відшкодовуються.
6.2. Ліцензіат або Адміністрація Сайту не несе відповідальності за:
6.2.1. Затримки або збої в процесі здійснення операції, що виникли внаслідок непереборної сили, а також будь-якого випадку неполадок в телекомунікаційних, комп'ютерних, електричних та інших суміжних системах.
6.2.2. Дії систем переказів, банків, платіжних систем і за затримки, пов'язані з їх роботою.
6.2.3. Належне функціонування Сайту, в разі, якщо Користувач не має необхідних технічних засобів для його використання, а також не несе ніяких зобов'язань по забезпеченню користувачів такими засобами.
6.3. Всі витрати по переказу грошових коштів, включаючи комісії банків, платіжних систем, платіжних агрегаторів, несе Користувач.

7. ПОРУШЕННЯ УМОВ ЦЬОГО ДОГОВОРУ
7.1. Адміністрація сайту має право розкрити будь-яку зібрану про Користувача даного Сайту інформацію, якщо розкриття необхідно в зв'язку з розслідуванням або скаргою щодо неправомірного використання Сайту або для встановлення (ідентифікації) Користувача, який може порушувати або втручатися в права Ліцензіата або в права інших користувачів Сайту.
7.2. Адміністрація сайту має право розкрити будь-яку інформацію про Користувача, яку вважатиме необхідною для виконання положень чинного законодавства або судових рішень, забезпечення виконання умов цієї Угоди, захисту прав Ліцензіата або прав і безпеки користувачів.
7.3. Ліцензіат має право розкрити інформацію про Користувача, якщо застосовне законодавство вимагає або дозволяє таке розкриття.
7.4. Адміністрація Сайту вправі без попереднього повідомлення Користувача припинити і (або) заблокувати доступ до Сайту, якщо Користувач порушив цей Договір, а також у разі припинення дії Сайту або через технічні неполадки або проблеми.
7.5. Адміністрація Сайту (і Ліцензіат) не несе відповідальності перед Користувачем або третіми особами за припинення доступу до Сайту в разі порушення Користувачем будь-якого положення цього Договору або іншого документа, що містить умови користування Сайтом.

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
8.1. У разі виникнення будь-яких розбіжностей або спорів між Сторонами цього Договору обов'язковою умовою до звернення в суд є пред'явлення претензії (письмового пропозиції про добровільне врегулювання спору).
8.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня її отримання, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.
8.3. При неможливості вирішити суперечку в добровільному порядку будь-яка із Сторін має право звернутися до суду за захистом своїх прав, які надані їм чинним законодавством.
8.4. Будь-який позов щодо умов використання Сайту повинен бути пред'явлений протягом 10 робочих днів після виникнення підстав для позову, за винятком захисту авторських прав на які охороняються відповідно до законодавства матеріали Сайту. При порушенні умов даного пункту будь-який позов або підстави для позову погашаються позовною давністю.

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ
9.1. Ліцензіат чи Адміністрація сайту не приймають зустрічні пропозиції від Користувача щодо зміни умов цього Договору.
9.2. Відгуки Користувача, розміщені на Сайті, не є конфіденційною інформацією і можуть бути використані Адміністрацією сайту без обмежень.
9.3. Ліцензіат має право збирати, обробляти, використовувати та розкривати персональні дані Користувачів (фізичних осіб, в тому числі, фізичних осіб, в інтересах яких, з метою реалізації цього Договору, акцепт було здійснено юридичною особою чи фізичною особою-підприємцем) в межах, у відповідності та будь-яким способом, який не суперечить чинному законодавству України, в тому числі з метою публікації персональних даних на сайтах Школи: https://edu.unisender.com/ та https://school.unisender.com/.